Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Voor wie?

Gescheiden ouders

Doelstelling en inhoud

De cursus is er op gericht u te helpen een zo goed mogelijke overgang te maken naar een nieuwe gezinssituatie na de scheiding. Het helpt u:

  • een goede co-ouderschapsrelatie te ontwikkelen met de andere ouder
  • vaardigheden te ontwikkelen om te leren omgaan met uw eigen emoties (emotionele zelfregulatie)  
  • vaardigheden te ontwikkelen om probleem op te lossen.
  • werk, gezin en ontspanning in balans te houden.

Na deze bijeenkomsten zal, indien gewenst, met u gekeken worden of aanvullende hulpverlening nog nodig is.

Tijdsinvestering

De cursus omvat zes bijeenkomsten en vindt plaats op dinsdagavonden van 19.00 uur tot 21.00 in Helmond of andere locatie. Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats, waarin u kennismaakt met de trainers en een korte uitleg krijgt over de inhoud van de cursus. Samen met u wordt bekeken of het groepsaanbod goed aansluit bij uw vraag. Dit intakegesprek wordt in onderling overleg overdag afgesproken.

Kosten

Aan de cursus is een eigen bijdrage verbonden van € 45,- per persoon, dit is een onkostenvergoeding voor boek en CD. Mocht dit een bezwaar zijn voor deelname dan gaan we daarover graag met u in gesprek. Studiemateriaal Boek en CD.

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers. De cursus wordt doorlopend aangeboden. Als er voldoende deelnemers zijn zal er een nieuwe groep van start gaan met een maximum van vier groepen per jaar.

Trainer(s)

  • Liesbeth Schobers (06-41038825)
  • Monique van Kemenade (06-14903967)
  • Desiree de Greef (06-41038920)

Voor informatie kunt u bij hen terecht. Aanmelden klik hier.

Hulp nodig of vragen?