Voor kinderen en jongeren

Faalangsttraining voor kinderen en jongeren

De training is voor leerlingen die last hebben van faalangst zo dat zowel zij zelf als hun schoolprestaties er onder leiden. In de training leren jongeren hun eigen gedrag en emoties kennen, om deze emoties te beïnvloeden en om negatieve gedachtes om te zetten in positieve helpende gedachten.

Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel A (LEV)

Wie weerbaar is heeft een stevige en open houding, gebruikt zijn stem op een manier die verbindend is naar anderen, kijkt en straalt zelfvertrouwen uit.

Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel B (LEV)

Wie weerbaar is heeft een stevige en open houding, gebruikt zijn stem op een manier die verbindend is naar anderen, kijkt en straalt zelfvertrouwen uit.

Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel C (LEV)

Wie weerbaar is heeft een stevige en open houding, gebruikt zijn stem op een manier die verbindend is naar anderen, kijkt en straalt zelfvertrouwen uit.

Oppascursus (LEV)

De cursus is bedoeld voor jongeren vanaf de brugklas tot 16 jaar.

Nixen of fixen?! (LEV)

Jongeren in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar die zich sterk willen presenteren bij het vinden van een (bij)baan.

Rots en Water (LEV)

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar en gaat over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sommige mensen zijn te verlegen, anderen worden te snel boos. Sommigen hebben moeite met 'nee' zeggen, anderen houden juist nooit rekening met een ander.

Plezier op school (LEV)

Voor jongeren die naar de brugklas gaan.

Kind en Scheiding (LEV)

Voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs; om hen te helpen met de scheiding van hun ouders om te gaan.

SOVA-training Sociale Vaardigheidstraining, voor groep 5-6 en groep 7-8 (LEV)

Voor kinderen in basisschoolgroep 5 en 6 of groep 7 en 8, die het lastig vinden om op een goede manier met anderen om te gaan.

Vingers uit je oren (LEV)

Voor kinderen van groep 4 t/m 6 die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, bijv. langdurige en hevige ruzies tussen ouders, zien en horen van fysieke agressie tussen ouders, ervaren van psychische mishandeling van een van de ouders of kind zijn van ouders met een conflictscheiding.

Piep zei de Muis (LEV)

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar en hun ouders, die leven in een thuissituatie waar veel spanning en stress heerst.

 

 

 

 

Hulp nodig of vragen?